Eiropas atbalsts

SIA "GLOBAL TRADE SIA" 29.09.2021 noslēdza ar LIAA līgumu Nr. SKV-L-2021/314 par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.